Kobyłka k/Warszawy. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki.

Cmentarz Parafialny w Kobyłce koło Warszawy.
Administracja: Kobyłka ul. Radzymińska, tel. 22 78626 43