Kołomyja. Stary cmentarz parafialny rzymsko-katolicki.

Cmentarz Parafialny, rzymskokatolicki w Kołomyi.
Administracja: 78200 Kołomyja ul. Szopena 10, tel. 00 380 (3433) 248 54