Kołomyja - Bagingsberg. Cmentarz ewangelicko-augsburski

Cmentarz Ewangelicko -Augsburski w Kołomyi-Bagingsberg.
Cmentarz nie istnieje.