Kołomyja - Flehberg.

Cmentarz nie istnieje.
Pozostało kilka grobów i tablica pamiątkowa w języku niemieckim i ukraińskim,
ufundowana w 1996 roku.