Kołomyja - Mariahilf, cmentarz katolicki.

Cmentarz katolicki w Kołomyi - Mariahilf.
Cmentarz nie istnieje. Pozostało kilka nagrobków i tablica pami±tkowa w języku niemieckim i ukraińskim,
ufundowana w 1996 roku.