Przemyśl. Cmentarz komunalny.

Cmentarz Komunalny w Przemyślu.
Administracja: Przemyśl ul. Słowackiego 104. tel. 16 678 26 34.