Rzeszów. Cmentarz *Pobitno*

Cmentarz *Pobitno* w Rzeszowie.
Rzeszów, ul. Lwowska.
Administracja: tel. 17 853 53 4