Częstochowa. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki pw. ¶w. Rocha.

Cmentarz Parafialny, rzymskokatolicki, p.w. ¦w. Rocha i ¶w. Sebastiana.
Częstochowa, ul. ¶w. Rocha
Administracja: ul. 42-218 Częstochowa, ul. ¦w. Rocha 79, tel. 32 362 91 96