Długołęka. Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki.

Cmentarz Parafialny, rzymskokatolicki p.w. ¶w. Michała Archanioła
w Długołęce koło Wrocławia.
Administracja: Długołęka ul. Wiejska 24.