1.1.1.1.8.8.1.1. Mieczysław Maksymilian Lewandowski x Katarzyna Szamburska