I Zjazd Rodziny Lewandowskich

Mrzeżyno 7-9 czerwca 2002 r.

Zdjęcie zbiorowe uczestników I Zjazdu Rodziny Lewandowskich, wykonane w dniu 8 czerwca 2002 roku w Mrzeżynie.

W pierwszym rzędzie od lewej: Kinga Lewandowska, Klaudia Lewandowska, Laura Maria Lewandowska,
Paweł Dydyna, Mateusz Dydyna, Anna Dydyna,

w drugim rzędzie od lewej: Katarzyna Lewandowska (z psem),
Dominika Lewandowska na jej kolanach Maksymilian Mieczysław Lewandowski, Juliusz Aleksander Lewandowski,
Krystian Rafał Skwierz, Michalina Pyrkosz, Mieczysław Maksymilian Lewandowski (z psem)

w trzecim rzędzie od lewej: Robert Jerzy Lewandowski, Renata Halina Lewandowska,
Mira Elżbieta Skwierz, Konrad Skwierz, Mieczysław Ryszard Lewandowski,
Jerzy Romuald Lewandowski, Krystyna Regina Lewandowska-Zaborska, Hanna Zofia Lewandowska-Bekisz,
Ryszarda Skwierz, Beata Elżbieta Lewandowska Dydyna,

w czwartym rzędzie od lewej: Mariusz Bogdan Lewandowski, Halina Teresa Lewandowska, Andrzej Ryszard Lewandowski,
Konrad Marcin Lewandowski, Jacek Krzysztof Skwierz, Stanisława Pyrkosz, Urszula Teresa Barańska - Nowotko,
Anna Wieczorek, Leszek Henryk Pyrkosz,

w piątym rzędzie od lewej, stoją: Zofia Stanisława Lewandowska, za nią Tomasz Grzegorz Gryglaniec,
Hanna Krystyna Gryglaniec, za nią Mariusz Marek Lewandowski, Alicja Elżbieta Lewandowska, Marzena Lewandowska,
za nią Łukasz Lewandowski, Katarzyna Hanna Bekisz, za nią Ireneusz Stefan Bekisz, Joanna Zuzanna Lewandowska,
za nią Jerzy Krzywulic, Jerzy Antoni Lewandowski, Anna E. Skwierz, Małgorzata Anna Olszak,
za nią Martin Maria Lewandowski, Zbigniew Kwolik, Paweł Stanisław Pyrkosz, Mieczysław Dydyna.

 

Wszystkich uczestników Zjazdu wita Mieczysław R. Lewandowski, pomysłodawca, organizator Zjazdu i twórca Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich "GRAL"R we Wrocławiu.

Przed głównym wejściem do Ośrodka Wypoczynkowego "BAŁTYK" w Mrzeżynie duży baner informował o rodzinnym święcie.

"W górę Lewandowscy"
Takie mobilizujące rodzinne hasło.

Miejsce I Zjazdu Rodziny Lewandowskich.
Dom Wczasowy "Bałtyk" w Mrzeżynie.

Senior Rodziny Lewandowskich
Jerzy Romuald Lewandowski
i vice Senior Mieczysław R. Lewandowski.

Wykład o znanych członkach Rodziny Lewandowskich prelegent poparł przeszło 8 metrowej długości drzewem genealogicznym rozwieszonym na sali obrad.

Powiązań rodzinnych szukają:
Renta H. Lewandowska, Łukasz Lewandowski, Robert J. Lewandowski

 

Podpisy pod specjalnie wydrukowanym drzewie
genealogicznym składają bracia Jerzy i Mieczysław Lewandowscy.

 

Podpis składa Martin M. Lewandowski obok przypatruje się Juliusz Lewandowski, stoi Zofia S. Lewandowska, Zbigniew Kwolik i Jacek K. Skwierz.

Za chwilę podpisy będzie składać rodzina: od lewej Anna Dydyna, Mateusz Dydyna, Beata E. Lewandowska-Dydyna, Mieczysław Dydyna oraz rodzina: Halina T. Lewandowska, Mariusz B. Lewandowski, Łukasz Lewandowski, Marzena Lewandowska.

Podpisy składają: Zofia S. Lewandowski i jej syn Mariusz M. Lewandowski.

Kuzynki: Hanna K. Gryglaniec i Katarzyna H. Bekisz

Zdjęcie zbiorowe uczestników wykładu.

 

Ten miał powodzenie. Od lewej: Hanna Z. Lewandowska-Bekisz, Martin M. Lewandowski, Alicja E. Lewandowska.

Po 57 latach po raz pierwszy na Zjeździe spotkali się Urszula Barańska - Nowotko oraz Zbigniew Kwolik.

Jerzy R. Lewandowski i Anna H. Skwierz.