Warszawa. Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki ¶w. Katarzyny.

Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki w Warszawie p.w. ¶w. Katarzyny.
Administracja: