Cmentarz parafialny pw źw. Wawrzyńca

50-368 Wrocław, ul. Odona Bujwida 51
tel. (071) 328-16-63


Grób Rodziny Marcinowskich

Brak szczegółowych informacji oraz zdjęć