Grób Rodziny Sokołowskich na cmentarzu w Kluczborku


Foto: Kluczbork 11.05.2002 r. MR. Lewandowski, GRAL®
Grób Stanisława Ireneusza Mielcarka.
* 15.11.1947 Skomlin k/Wielunia,
+ 04.04.1996 Viersen (Niemcy)
W grobie pochowani są:
Emilia Sokołowska z d. Rusinkiewicz.
* 25.05.1912 Zabłotów,
+ 18.08.1993 Kluczbork.
Tadeusz Sokołowska.
* 15.01.1912 Skałat,
+ 26.06.1995 Kluczbork.

Foto: Kluczbork 11.05.2002 r. MR. Lewandowski, GRAL®

Foto: Kluczbork 11.05.2002 r. MR. Lewandowski, GRAL®
W grobie pochowana jest:
Rozalia Sokołowska z d. Stefanicka.
* 31.12.1899 Kołomyja,
+ 17.05.1947 Kluczbork.