Grobowiec Rodziny Lewandowskich

">
Grobowiec rodziny Kazimierza Lewandowskiego na cmentarzu ¶w. Rocha w Częstochowie.
Foto: Częstochowa, 11.07.2003 r. MR. Lewandowski, GRAL®

W grobie pochowani s±:
1. Kazimierz Bogusław Lewandowski.
* 01.09/14.09.1905 Częstochowa,
+ 09.10.1988 Częstochowa.
2. Janina Lewandowska z Wyporskich.
* 09.12.1911 Żarki Miasto,
+ 12.06.1990 Częstochowa.
3. Mieczysław Du¶.
* 24.08.1934 Częstochowa,
+ 20.04.1991 Częstochowa.
Otwórz galerię