Grób Rodziny Lewandowskich w Wieluniu

Pierwszy grób Zygmunta Bazylego Lewandowskiego na cmentarzu w Wieluniu. Foto: Wieluń, 15.11.1933 r. autor nieznany, GRAL®

Otwórz galerię

W grobie pochowani są:
1. Zygmunt Bazyli Lewandowski.
* 15.07.1898 Częstochowa,
+ 10.11.1933 Wieluń.
2. Anna Lewandowska z d. Jurewicz.
* 04.06.1896 Gola k. Częstochowy,
+ 01.04.1957 Wieluń.
3. Tadeusz Ryszard Lewandowski.
* 16.01.1917 Częstochowa,
+ 03.08.1986 Wieluń.
4. Janina Lewandowska z d. Maniak.
* 04.11.1919 Wieluń,
+ 28.12.1990 Wieluń.
5. Zygfryd Kaczmarek.
* 27.07.1938 Gromadzice,
+ 12.02.2004 Wieluń.